Tapete MARBURG:
OPULENCE


Za ove izvanredno fino izrađene zidne obloge su valjci za štampu izrađivani ručno, na način starih majstora zanata, uz primenu modernih visoko-tehničkih dostignuća. Osnova posebne rafiniranosti ovih visokovrednih proizvoda su šare i linije koje se međusobno prepliću u suprotnim pravcima, jedva vidljive golim okom. U zavisnosti od toka ovih linija, dolazi do različite refleksije svetlosti, što za posledicu ima promenu površinske optike tapeta. Zavisno od ugla osvetljenja prostorije i položaja posmatrača, javljaju se efekti blagog odsjaja ili upijanja svetlosti. Korišćene su klasične stilske mustre i moderni ornamentalni motivi. Perfektna kolekcija za afirmisane umetničke duše, koji svoju vrednu unutrašnju dekoraciju prostora žele da zaokruže sa oplemenjenom optikom, opredeljujući se između klasike i modernizma za vanvremensku eleganciju.