Zidne obloge TEXDECOR:
DIGITAL (gotovi šabloni)


Osim svojih fotografija ili slika, možete izabrati jedan iz mnoštva gotovih šablona za svaku od navedenih varijanti digitalne štampe.